Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap III

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning - självständigt arbete, 31-45 hp

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning III, årskurs 7-9

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, 31-45 hp

Religionsvetenskap. Specialisering religionsdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan

Religonsvetenskap med didaktisk inriktning 3