Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Individ, organisation och samhälle

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv