Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Individ, organisation och samhälle

Individen och samhället

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi