Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Hantering av komplexa miljörisker

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Individ, organisation och samhälle

Individen och samhället

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till kognitiv beteendeterapi