Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Metodhandledning i Resursgrupps-ACT