Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Självständigt arbete

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II

Svenskan i tvärspråklig belysning

Teamutveckling i projektmiljöer

Tvåspråkig utveckling