Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Further Studies in Politics

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Genus och politik - teori och metodologi

Grunder i projektledning

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies