Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Ekonometri

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori

Statistisk teori I

Teamutveckling i projektmiljöer

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik