Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Introduktion till SPSS

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt