Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Glokala relationer

Grunder i projektledning

Individen och samhället

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt