Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap och personlighet

Organisation och innovation

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Teamutveckling i projektmiljöer

Transpersonell psykologi

Utvecklingspsykologi

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält