Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Självständigt arbete

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolan som lärande organisation

Skolutvecklingens teori och praktik

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk