Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda lärande 1 - musiklärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever