Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Företagande inom turism

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Kommunikation och digitalisering av turism

Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning

Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare