Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 1 - musiklärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Samhällskunskap 4