Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning

Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 1 - musiklärare