Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Heldygnsvård i psykiatri