Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Diabetes

Examensarbete

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Grundläggande klinisk omvårdnad

Grundläggande omvårdnad

Handledning i omvårdnad