Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Diabetes

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Grundläggande omvårdnad

Handledning i omvårdnad