Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Den svenska ekonomiska modellen

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Evidens i socialt arbete

Examensarbete - högskoleexamen

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Finansiella marknader, risk och försäkring

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Företagets finansiering och styrning

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning

Individ, grupp och familj