Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Den svenska ekonomiska modellen

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Examensarbete - högskoleexamen

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Finansiella marknader, risk och försäkring

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Företagets finansiering och styrning

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Makroekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel