Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Andraspråksinlärning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Ensembleledning 7

Examensarbete

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 6

Instrument och ensemble 7

Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7

Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7

Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Musik i gymnasiet samt avslutande del i klassrumsundervisning

Musik i klass 1

Musik i klass 2

Musik i klass 3

Musik i klass 4

Musik i klass 5