Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Musik i klass 3

Musik i klass 4

Musik i klass 5

Musik med didaktisk inriktning 3

Musik- och ljudproduktion 3

Musik- och ljudproduktion 4

Musik- och ljudproduktion 5

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 3

Musikteori och komposition 4

Musikteori och komposition 5

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Självständigt arbete 2 - musiklärare