Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ljudsättare I

Ljudsättare II

Ljudsättare III

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Låtskrivarprojekt 1

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Musikbranschen och dess aktörer

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör II