Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ljudsättare I

Ljudsättare II

Ljudsättare III

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Låtskrivarprojekt 1

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Musikbranschen och dess aktörer

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör II

Musikproduktion 1

Musikproduktion 2