Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Entreprenörskap inom musikbranschen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion 2

Musikproduktion i datormiljö

Musikteori och gehörslära 1

Musikteori och gehörslära 2

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Teamutveckling i projektmiljöer