Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ljudsättare I

Ljudsättare II

Ljudsättare III

Låtskrivande 1

Låtskrivande 2

Låtskrivarprojekt 1

Musikbranschen och dess aktörer

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör II

Musikproduktion 1

Musikproduktion 2

Musikproduktion i datormiljö

Musikteori och gehörslära 1

Musikteori och gehörslära 2