Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bioekonomi, processer och produkter

Den projektorienterade organisationen

Design för hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Energi- och miljöoptimering

Energi- och miljösystem för industriella ekonomer

Energisystem

Energitekniska system

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Generell projektledningsmetodik

Grundläggande värme- och strömningslära

Hållbar utveckling för ingenjörer

Individer och grupper i projekt

Internationellt teknikprojekt

Introduktion till energisystem

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Miljökemi

Miljökemi för civilingenjörer

Miljökemi för civilingenjörer

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektarbete för hållbar utveckling