Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier

Strategisk digital kommunikation

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation och organisationsanalys

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation

Visuell kommunikation och design I

Visuell kommunikation och design II

Visuell kommunikation och design III

Webbdesign I

Yrkesroll, juridik och etik