Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Företagande inom turism

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produktion och konsumtion inom turism

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier