Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Global Media

Grafisk form I

Grafisk form II

Grafisk form och foto

Informationsarbete i teori och praktik

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Intercultural Communication and Media

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Journalistik

Kommunikation och globala medier I

Kommunikation och globala medier I

Kommunikation och globala medier II

Kommunikation och globala medier II