Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Digitala analysmetoder

Evidens i socialt arbete

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Grafisk form I

Individ, grupp och familj

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Juridik för det sociala arbetet

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik

Självständigt arbete: Digital analys

Sociala medier och samhällsteorier