Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Lärarens roll och verktyg - grundlärare

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Samhällskunskap 4

Samhällskunskap II med didaktisk inriktning

Samhällskunskap III med didaktisk inriktning

Samhällskunskap med didaktisk inriktning