Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grafisk form I

Individ, organisation och samhälle

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Ledarskapets psykologi

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Positiv psykologi och hälsa

Projektarbete i medieanalys

Projektledning och produktion

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält