Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Den svenska ekonomiska modellen

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Examensarbete - högskoleexamen

Finansiella marknader, risk och försäkring

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Företagets finansiering och styrning

Global Media

Grafisk form I

Grafisk form II

Grafisk form och foto

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Informationsarbete i teori och praktik