Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Diabetes I

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Företagande inom turism

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Musik och medicin

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produktion och konsumtion inom turism

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden