Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Diabetes I

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Musik och medicin

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap III

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning - självständigt arbete, 31-45 hp

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4