Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Diabetes I

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Metodhandledning i Resursgrupps-ACT

Musik och medicin

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa