Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Teamutveckling i projektmiljöer