Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Diabetes I

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

Musik och medicin

Perspektiv på projektledning