Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Deformation och brott

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Karaktärisering av material

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Material i industriella tillämpningar

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialteknik för civilingenjörer

Materialval

Migration, kultur och kommunikation

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Självständigt arbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever