Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Deformation och brott

Examensarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Karaktärisering av material

Material i industriella tillämpningar

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialteknik för civilingenjörer

Materialval

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Organisation, grupprocesser och projektledning

Organisering, interaktion och samhälle

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material