Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Deformation och brott

Examensarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Hantering av komplexa miljörisker

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Individen och samhället

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Karaktärisering av material

Klimat i förändring

Klimatanpassning

Klimatanpassning och riskreducering

Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling