Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Deformation och brott

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Karaktärisering av material

Klinisk psykologi II

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Material i industriella tillämpningar

Material- och tillverkningsteknik