Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Deformation och brott

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Karaktärisering av material

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

Material i industriella tillämpningar

Material- och tillverkningsteknik