Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Deformation och brott

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete i omvårdnad

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Karaktärisering av material

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialteknik för civilingenjörer

Materialval

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektarbete kring simulering och modellering