Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Psykisk hälsa och ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I

Sår och sårbehandling II

Vetenskapliga metoder i omvårdnad