Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Deformation och brott

Diabetes

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Grundläggande omvårdnad