Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Deformation och brott

Den svenska ekonomiska modellen

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Examensarbete - högskoleexamen

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Finansiella marknader, risk och försäkring

Företagets finansiering och styrning

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Karaktärisering av material

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Material i industriella tillämpningar

Material- och tillverkningsteknik