Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Deformation och brott

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Global Media

Grafisk form I

Grafisk form II

Grafisk form och foto

Informationsarbete i teori och praktik

Intercultural Communication and Media

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Journalistik

Karaktärisering av material

Kommunikation och globala medier I

Kommunikation och globala medier I

Kommunikation och globala medier II